Թումանյան - Տերյան (ավտոկայանատեղի)

Հյուսիսային 2 Կենտրոն Երևան

Nushikyan Advertising

Չափսը մ²` 1.2 x 1.8

Տեսակը` Սքրոլեր

Կողմերի քանակը` 2

Լուսավորվող

Յուրաքանչյուր կողմում առավելագույն պաստառների քանակը` 5

Փաթեթի վահանակների քանակը` 1

Վահանակը ենթակա է վարձակալության միայն խմբով

Գինը՝ ըստ գովազդի տեսակի