Աբովյան փողոց 30 , “ՕՊՏԻՔՍ”-ի դիմաց

Խաչատուր Աբովյանի 24/1 Կենտրոն Երևան

Armada Co.

Չափսը մ²` 1.01 x 2.17

Տեսակը` Սքրոլեր

Կողմերի քանակը` 3

Լուսավորվող

Յուրաքանչյուր կողմում առավելագույն պաստառների քանակը` 5

Փաթեթի վահանակների քանակը` 1

Վահանակը ենթակա է վարձակալության միայն խմբով

Գինը՝ ըստ գովազդի տեսակի

Եռակողմ մետաղյա կառուցվածքով գովազդային կրիչ
ներքին լուսավորվածությամբ:
Յուրաքանչյուր կողմին փակցվում է 6 գովազդային պաստառ:
Պաստառի չափսերը` 2.17 մ x 1.01մ: