Մաշտոցի պողոտա 53` "Մատենադարան"-ի հարևանությամբ

Մեսրոպ Մաշտոցի 49/51 Կենտրոն Երևան

Armada Co.

Չափսը մ²` 0.99 x 0.56

Տեսակը` Սքրոլեր

Կողմերի քանակը` 2

Լուսավորվող

Յուրաքանչյուր կողմում առավելագույն պաստառների քանակը` 5

Փաթեթի վահանակների քանակը` 1

Վահանակը ենթակա է վարձակալության միայն խմբով

Գինը՝ ըստ գովազդի տեսակի

Քարե երկկողմանի գովազդային պատվանդանները պատրաստված են ֆրեզերային
ձևավոր կտրվածքով 120 x 135 x 30 սմ չափսերի տրավերտինե քարից, քարի վերևի 
հատվածում տեղադրված է մետաղական կմախքով և կողերով, ներքին լուսավորությամբ
երկկողմանի գովազդային վահանակ։
Պաստառի չափսերը` 99 x 156 սմ։