Աշտարակի խճուղի , 16 թաղամասի կամուրջ , ճանապարհային հանգույց

Մելքումովի 46 Դավթաշեն Երևան

Armada Co.

Չափսը մ²` 30 x 1.6

Տեսակը` Կամուրջ

Կողմերի քանակը` 2

Լուսավորվող

Գինը՝ ըստ գովազդի տեսակի

Մեծ գովազդային վահանակ (պաստառ) ամրացված մետաղական կոնստրուկցիայի վրա, երեկոյան ժամերին լուսավորվող:
Գտնվելու վայրը՝ Աշտարակի խճուղի, 16 թաղամասի կամուրջ, ճանապարհային հանգույց: