Բրանդմաուեր 14 (Ետնամաս)

Մազմանյան 1 Աջափնյակ Երևան

Garage Masters Mall

Չափսը մ²` 9.42 x 5.87

Տեսակը` Բրանդմաուեր

Կողմերի քանակը` 3

Լուսավորվող

Գինը՝ ըստ գովազդի տեսակի