Երիտասարդական

Ավետիք Իսահակյանի 3/1 Կենտրոն Երևան

Outdoor effect

Չափսը մ²` 3 x 1.5

Տեսակը` Լեդ էկրան

Կողմերի քանակը` 1

Լուսավորվող

Գինը՝ ըստ գովազդի տեսակի

Էկրանների աշխատանքային ժամերը` 07:00 - 23:00 / 16 ժամ: Օրական ցուցադրման քանակ՝ 320 անգամ / 3 րոպեն մեկ: Հոլովակի կամ ստատիկ նկարի ցուցադրման տևողությունը՝ 15 վրկ: